موفقیت کشتی‌گیران نوجوان میبدی در مسابقات کشتی انتخابی

نفرات برتر مسابقات کشتی انتخابی نوجوانان استان یزد در تیم منتخب استان جای گرفتند.

به گزارش کودک پرس ، آینده سازان کشتی شهرستان‌های مختلف استان برای قرارگرفتن در تیم منتخب استان در قالب مسابقات کشتی انتخابی نوجوانان استان در ۱۰ وزن به میزبانی اردکان به رقابت پرداختند که نام نفرات برتر هر وزن بدین شرح است:

 

 

وزن ۴۵ کیلو گرم

 

نفر اول: علیرضا آرامش (میبد)

نفر دوم: سیدمحمد آرمان خلیلی (یزد)

نفر سوم: امیررضا خدایی (اردکان)

 

 

وزن ۴۸ کیلوگرم

 

نفر اول: مهدی کریم کشته (اردکان)

نفر دوم: علیرضا میرحسینی (یزد)

نفر سوم: میثم فنائیان (یزد)

 

 

وزن ۵۱ کیلوگرم

 

نفر اول: مهدی مهدی پور(میبد)

نفر دوم: سیدحسین حسینی (یزد)

نفر سوم: محمدمهدی جعفریان (یزد)

 

 

وزن ۵۵ کیلوگرم

 

نفر اول: امیرحسین کریمی (یزد)

نفر دوم: حمیدرضا خدایی (اردکان)

نفر سوم: سجاد زارع (یزد)

 

 

وزن ۶۰ کیلوگرم

 

نفر اول: امیرحسین عزیزی (یزد)

نفر دوم: محمدیاسین نوبهار (یزد)

نفر سوم: محمدمهدی جمالی (میبد)

 

 

وزن ۶۵ کیلوگرم

 

نفر اول: محمد نوروزیان (یزد)

نفر دوم: ابوالفضل ثقفی (اردکان)

نفر سوم: علی اصغر فلاحتی (مروست)

 

 

وزن ۷۱ کیلوگرم

 

نفر اول: معین رضیه (یزد)

نفر دوم: علی فلاحتی (مروست)

نفر سوم: محمدسعید میرحسینی (یزد)

 

 

وزن ۸۰ کیلوگرم

 

نفر اول: ابوالفضل رضایی (اردکان)

نفر دوم: عباس کارگر(میبد)

نفر سوم: محسن شکارچی (یزد)

 

 

وزن ۹۲ کیلوگرم

 

نفر اول: علی شهولی (اردکان)

نفر دوم: امین مجیدزاده (میبد)

نفر سوم: علیرضا اذین (یزد)

 

 

وزن ۱۱۰ کیلوگرم

 

نفر اول: محمدکاظم مهدی پور (یزد)

نفر دوم: محمد مهدی ناصریان (اردکان)

نفر سوم: عمادالدین زهرایی (میبد)

 

منبع: فارس