۱۰۰ ضربه شلاق تاوان آزار و اذیت پسر خردسال

مرد جوان که به بهانه ترقه بازی، کودکی را در گوشه خلوت پارک مورد آزار و اذیت قرار داده بود، با حکم دادگاه به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد .

به گزارش کودک پرس ، رسیدگی به این پرونده پس از دستگیری غافلگیرانه مرد جوانی در صحنه آزار یک کودک و شکایت خانواده پسر خردسال در دستور کار مأموران قرار گرفت. پدر پسرک به مأموران گفت: «آنطور که پسرم می‌گوید او مشغول بازی با دوستانش بوده که متهم به او نزدیک شده و پیشنهاد ترقه بازی داده است.

بعد هم به این بهانه پسرم را به بخش خلوت پارک برده و مورد آزار و اذیت قرار داده است. خوشبختانه مأموران سربزنگاه رسیده و قبل از اینکه اتفاقی بدتری برای پسرم بیفتد این تبهکار را دستگیر کرده‌اند.»با اعلام این شکایت، پسر ۹ ساله به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع آزار و اذیت نسبی او به تأیید کارشناسان رسید. به این ترتیب پرونده پس ازتحقیقات تکمیلی به دادگاه ارسال شد.

 

از آنجا که متهم دربازجویی‌های مقدماتی منکر جرمش شده بود، چند روزی در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت اما این بار با اقرار به رفتار شیطانی‌اش گفت: «آن روز وقتی این کودک را دیدم، وسوسه شدم. به همین خاطر به طرفش رفتم و پیشنهاد ترقه بازی دادم. اوکه از ترقه بازی خوشش آمده بود خیلی زود فریب خورد و همراهم شد. وقتی به جای خلوتی در پارک رسیدیم ناگهان مأموران سر رسیدند و دستگیرم کردند. حالا هم تقاضای عفو و بخشش دارم.»

به این ترتیب محاکمه متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی و با مستشاری قاضی تولیت برگزار شد، اما با وجود اقرار صریح متهم در جلسه بازپرسی، او درحضور قضات، اتهاماتش را رد کرد و خود را بیگناه خواند. بنابراین قضات با توجه به مدارک موجود درپرونده برای صدور حکم وارد شور شدند و متهم را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

 

منبع: ایران