نوجوان گیلانی به سه بیمار جان دوباره بخشید

اهدای اعضای امیر محمد جمالی نوجوان ۱۵ ساله گیلانی دچار مرگ مغزی، جان سه بیمار نیازمند به پیوند اعضا را نجات داد.

به گزارش کودک پرس ، سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان گفت: اهدا عضو امیر محمد جمالی ۱۵ ساله ساکن شاندرمن ماسال که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ، جان سه بیمار را نجات داد.

 

طلعت کاویانی اظهار داشت: ۲ کلیه این نوجوان دچار مرگ مغزی در واحد فراهم آوری مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشته و به دو بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد او نیز برای پیوند به بیمار نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیلان توسط خانواده باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله برای نجات جان یک بیمار کلیوی صورت گرفت.

 

منبع: ایرنا