کودک و لوح فشرده، پیشنهادات و آموزش هایی که لازم است

لوح های فشرده و یا همان سی دی ها که محتوای مختلفی اعم از فیلم، کارتون، بازی و نرم افزاردارند؛ی کی از رسانه های مورد استفاده کودکان و نوجوانان می باشد.
به گزارش کودک پرس   اکنون کمترین خانه ای را می توانید بیابید که درآن ویدیو سی دی و یا رایانه وجود نداشته باشد و حضور این ابزارها مقدمه حضور سی دی ها در خانه ها است. برای استفاده از این رسانه نکاتی را یادآور می شویم که امیدورایم بتواند به شما کمک نماید.
مطالعات رسانه ای خود را افزایش دهید
پدر یا مادر، هرکدام که بیشتر برای خرید سی دی اقدام می ورزند و با کودک و نوجوان در ارتباطند، مطالعه خود را در زمینه رسانه ها و خصوصا فیلم افزایش دهند. این موضوع در انتخاب صحیح کمک به سزایی می نماید و مانع انتخاب برخی از فیلم ها و کارتون های نامناسب می گردد. به روز باشید و برای فرزندانتان پیشنهاد داشته باشید و تا می توانید نگذارید به تنهایی انتخاب کند.
لازم است شما با فیلم ها و کارتون های جدید آشنا باشید و فرزندتان را با مشورت به سمت فیلم ها و کارتون های مناسب هدایت کنید. البته او را در انتخاب مجبور نکنید. همچنین برای خرید سی دی کودک خود را تنها نگذارید.
به برچسب های روی لوح های فشرده دقت فرمایید
متاسفانه بسیاری از خانواده در هنگام خرید سی دی توجه خاصی به برچسب های روی پاکت ها نمی نمایند و حال اینکه تولیدکنندگان براساس نوع محتوا این برچسب ها را برروی سی دی ها قرار می دهند و برای نمونه انتخاب فیلم یا بازی که روی آن +۱۴ یا +۱۶ یا +۱۸ درج گردیده است برای سنین پایین تر می تواند حاوی نکاتی باشد که برای وی نامناسب است.

منبع:    مهدپرتال