آشنایی کودکان سپیدانی با قوانین راهنمایی و رانندگی با کمک پلیس راهور شهرستان

کودکان مهد کودک یاسین سپیدان، با اجرای طرح آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی توسط پلیس راهور شهرستان، با قوانین عمومی راهنمایی رانندگی آشنا شدند.

به گزارش کودک پرس ، سروان وحید حسینی رئیس پلیس راهورشهرستان سپیدان در حاشیه اجرای این طرح اظهار کرد: ارتقای فرهنگ ترافیک در میان شهروندان، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که پلیس راهنمایی و رانندگی همه‌ساله در میان دانش‌آموزان برگزار می‌کند.

حسینی افزود: با اجرای برنامه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح مهد های کودک شهرستان، طرح آشنایی افراد با وظایف شهروندی، رواج فرهنگ درست ترافیکی و قانون پذیری در مقابل ترافیک و انتقال آن از فرزندان به خانواده تسهیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش ومهد های کودک تابع موظف است تا باید با همکاری نهادهای مرتبط آموزش‌های ترافیکی و ایمنی، آموزش قوانین راهنمایی ورانندگی را به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی اجتماعی، از سنین پایین در وجود کودکان نهادینه نمایند.

رئیس پلیس راهور شهرستان سپیدان تأکید کرد: کودکان بهترین پلیس و بهترین تذکردهندگان هستند؛ چون اکثر خانواده‌ها به تمام تذکرات آن‌ها اهمیت می‌دهند؛ لذا آموزش و آگاه‌سازی کودکان نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی یک امر مهم در ارتقای فرهنگ تلقی می‌شود.

گفتنی است در خاتمه این جلسه کارشناس پلیس راهور شهرستان به سؤالات مطرح شده در خصوص قوانین راهنمایی ورانندگی، پاسخ گفت وو بروشورهای آموزشی پلیس راهور در بین کودکان توزیع گردید.

 

منبع: دانا