تصادف شدید کودک با اتومبیل بر روی خط عابر پیاده+ فیلم

دوربین‌ها تصاویر تصادف شدید یک کودک با اتومبیل را به تصویر کشیدند.

به گزارش کودک پرس ، دوربین‌ها تصاویری از کودکی که در حال دویدن از روی خط عابر پیاده بود را به تصویر کشیدند. و اتومبیلی که در حال عبور از خیابان بود به شدت با این کودک تصادف کرد.