حمایت ۴۲۰ خیر ماهشهری از ۳۶۷ کودک باسرپرست ناتوان

قیصر کرد اعلام کرد: با این طرح نیکوکاران یک یا چند فرزند طرح محسنین را حمایت مالی معنوی کنند.

به گزارش کودک پرس ، ۴۲۰ خیر ماهشهری از ۳۶۷ کودک در قالب طرح محسنین حماینت می کنند. مدیر کمیته امداد شهرستان ماهشهر گزارشی از اقدامات صورت گرفته طرح”محسنین” از ابتدای سال جاری تا کنون ارائه کرد.

قیصر کرد با اشاره به اجرای طرح محسنین گفت: این طرح با هدف حمایت مالی و معنوی از کودکان با سرپرست ناتوان که به دلایلی از قبیل زندانی بودن،سالمندی، بیماری های سخت، از کارافتادگی از حضور سرپرست محروم هستند، راه اندازی و اجرا شده است. کُرد با اعلام اینکه خیران و نیکوکاران با مشارکت در این طرح می توانند یک یا چند فرزند محسنین را حمایت مالی و معنوی داشته باشند افزود: کمک ها و مبالغ پرداختی حامیان مستقیم و بدون واسطه به حساب شخصی فرزندان محسنین واریز شده و مبالغ واریز شده و مبالغ برای آنها قابل برداشت است.

 

مدیر کمیته امداد شهرستان ماهشهر با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی ،تحصیلی و فرهنگی نیازمندان از طریق مبالغ واریزی خیران و نیکوکاران حل می شود اعلام کرد: ۴۲۰ حامی و خیر از “طرح محسنین” حمایت می کنند.

وی اعلام کرد: مبلغ ۱۴۴۹۰۷۶۱۵۹ میلیون ریال به فرزندان محسنین کمیته امداد شهرستان ماهشهر از ابتدای سال جاری تا کنون توسط خیرین پرداخت گردیده است. کُرد در پایان گفت: خیران و نیکوکاران می توانند برای حمایت از فرزندان تحت حمایت به کمیته امداد شهرستان ماهشهر مراجعه نمایند.

 

منبع: ذاکر نیوز