مقابله با کمبود حرکتی در دانش‌آموزان

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: کودکان و نوجوان کشور با کمبود حرکتی رو به رو هستند که باید با آن مقابله کنیم.

به گزارش کودک پرس ، مهرزاد حمیدی گفت: باید تلاش کنیم با افزایش حرکت، کمبود حرکتی را که انسان هزاره سوم با آن درگیر است را جبران کنیم.

وی افزود:کودکان و نوجوان کشور با کمبود حرکتی رو به رو هستند که باید با آن مقابله کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در گذشته دو ساعت تربیت بدنی کفایت می کرد. دانش آموزان پس از مدرسه فعالیت های حرکتی دارند.

 

وی ادامه داد: امروز تنها فضای حرکت برای دانش آموزان فضای مدرسه است. جایی برای آنان نمانده است.

حمیدی بیان کرد: باید تلاش کنیم فعالیت های حرکتی، شاداب سازی و نشاط ، سلامت نسل، توانمندی و ورزیدگی و سوادحرکتی را با ایجاد فرصت به وجود بیاوریم و ارتقا دهیم.

وی افزود: ماموریت المپیاد درون مدرسه ای این است فعالیت های حرکتی دانش آموزان را افزایش دهد و دانش آموز فعال و شاداب باشد.کار تیمی را تجربه کند و فعالیت داوطلبی را انجام دهد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۵۱ میلیارد تومان برای تجهیز وسایل ورزشی مدارس درنظر گرفته شده است.

 

منبع: شبستان