تظاهرات استرالیایی ها علیه شکنجه کودکان

هزاران استرالیایی در اعتراض به شکنجه کودکان در زندانهای استرالیا در سیدنی و دیگر شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش کودک پرس، هزاران استرالیایی در اعتراض به شکنجه کودکان در زندانهای استرالیا در سیدنی و دیگر شهرهای بزرگ این کشور تظاهرات کردند. در روزهای اخیر فیلم هایی از این شکنجه ها منتشر شده است.