کودک جهرمی اعضایش را به بیماران نیازمند اهدا کرد

اهدای عضو کودک هفت ساله جهرمی جانی دوباره به بیماران در انتظار پیوند اعضا بخشید.

به گزارش کودک پرس ،روز پنج شنبه ۲۷ مرداد دختر بچه ۷ ساله جهرمی به دلیل بیماری به کما رفته و دچار مرگ مغزی می‌شود.

اعضای این فرشته کوچک با رضایت خانواده اش برای اهدا به بیماران نیازمند به عضو، در بیمارستان بوعلی شیراز برداشت می‌شود.

پیکر این فرشته بهشتی در آرامستان فردوس جهرم و در قطعه متوفیان اهدای عضو به خاک سپرده می‌شود.