تعلق سمعک رایگان برای کودکان زیر ۶ سال

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین گفت: به کودکان کم شنوای زیر ۶ سال سمعک رایگان تعلق می‌گیرد.

به گزارش کودک پرس ،معاون توانبخشی بهزیستی گفت: از سال گذشته مواردی که ارزیابی شدند ۷۱۹ مورد مشکوک که ۸۴ مورد تشخیص نهایی برای دریافت سمعک و کاشت حلزون معرفی شدند.

جاتن گفت: در سال گذشته علیرغم افزایش قیمت قطعات ۹۰۰ مورد سمعک خریداری شد. افزایش قیمت مورد تایید است، اما برای پشتیبانی باید از منابع استانی پیگیر باشیم. در حال حاضر ۱۲۸ نفر کودک کم شنوا داریم که مداخلات درمانی هرچه زودتر باید با اولویت این افراد انجام شود.

معاون توانبخشی بهزیستی گفت: هم اکنون درخواست خرید ۵۰۰ دستگاه سمعک را ارائه دادیم و کاشت حلزون برای کودکان زیر ۶ سال رایگان انجام خواهد شد.