ورود رابط ناشنوایان به برنامه های شبکه کودک

چندی است توجه به اقشار ناشنوا و کم‌شنوا در تلویزیون رونق گرفته و این‌بار رابط ناشنوایان در برنامه‌های کودک حضور پیدا کرده‌اند.

به گزارش کودک پرس ،توجه به اقشار ناشنوا و کم‌شنوا در تلویزیون به اوج خودش رسیده، مخصوصاً شبکه سلامت که فیلم‌های سینمایی را با رابط ناشنوا و برخی از برنامه‌های دیگر ویژه استفاده و بهره‌برداری این اقشار در دستورِ کار تلویزیون است.

این بار، رابط ناشنوا از شبکه کودک و برنامه‌هایش سردرآورده است. بنابر پیگیری‌های شده، شبکه کودک در نظر دارد که بخشی از برنامه‌های زنده، تولیدی و تأمینی خود را با رابط ناشنوایان برای کودکان پخش کند.

در کشور تعداد زیادی از کودکان ناشنوا و کم شنوا هستند که محصولات فرهنگی بسیار اندکی برای آنها تولید می‌شود.

در همین راستا برنامه زنده «مل‌مل» از روز پنجشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۶ الی ۱۷ بنا دارد به صورت آزمایشی با رابط ناشنوایان تولید شود تا در راستای سیاست عدالت‌محوری در دوره جدید سازمان، کودکان کم شنوا یا ناشنوا بتوانند مانند سایر کودکان از آثار اختصاصی خود در آنتن رسانه ملی برخوردار شوند.

شبکه کودک بعد از این بخش آزمایشی و گرفتن بازخورد مخاطبان بنا دارد تعداد بیشتری از آثار پخش شده از آنتن این شبکه را با رابط ناشنوایان به آنتن رسانه ملی روانه کند.