۲۲۳ کودک کار در استان ایلام شناسایی شدند

مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به شناسایی ۲۲۳ کودک کار در استان گفت: از این تعداد کودک کار تاکنون ۱۲۳ نفر ساماندهی شده اند.

به گزارش کودک پرس ،نورعلیوند به ساماندهی کودکان کار در استان اشاره کرد و اظهار داشت: دادن تسهیلات به خانواده‌های کودکان کار مهمترین برنامه حمایتی از کودکان کار است.

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تسهیلات به خانواده‌های کودکان کار اعطا شده است اضافه کرد: سرپرست برخی خانواده‌ها که بیماری حاد داشته اند نیز به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی شده اند که درنهایت به ساماندهی ۱۲۳ کودک کار منجر شده است.