۴۰ عینک رایگان به کودکان خراسان جنوبی اعطا شد

از نیمه اردیبهشت تاکنون ۴۰ کودک عینک رایگان دریافت می کنند .

به گزارش کودک پرس ،مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیما خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح غربالگری از نیمه اردیبهشت ماه تاکنون حدود ۴۰ کودک عینک رایگان دریافت می کنند  گفت: هم اکنون ۴۴ پایگاه دائمی در خراسان جنوبی به منظور غربالگری بینایی کودکان درحال فعالیت هستند.

شرفی گفت: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۵۰۰ کودک در استان غربالگری بینایی شده اند

وی  افزود: عمل جراحی در بیمارستان خاتم النبیا مشهد برای ۸ کودک نیازمند نیز در این مدت از طریق بهزیستی انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: غربالگری بینایی در استان بر اساس تعرفه تعیین شده، با چارت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و به وسیله دستگاه ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سال گذشته ۳۵۰ عینک رایگان به کودکان اعطا شد.