3 کودک از فاجعه آتش سوزی هولناک یک خانه در مشهد نجات یافتند

صدای گریه کودکان از بیرون خانه شنیده می شد، اهالی محل مثل اسپند روی آتش لحظه ای آرام و قرار نداشتند، اما شعله های سرکش آتش در این خانه کوچک، به کسی اجازه نزدیک شدن نمی داد.

به گزارش کودک پرس ،فاجعه ای در راه بود و اهالی مضطرب نمی دانستند چه کنند که ناگهان صدای آژیر خودروهای آتش نشانی همچون معجزه ای بود که امید را به دل اهالی نشاند.ظهر دیروز وقوع آتش سوزی در یک منزل مسکونی در حالی به آتش نشانی مشهد گزارش شد که فرد تماس گیرنده، سراسیمه از گرفتار شدن چند کودک در دل آتش خبر داد.

در خطر بودن جان افراد آن هم چند کودک قد و نیم قد، حساسیت حادثه را دوچندان کرده بود تا جایی که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۲۹ و ۳۸ آتش نشانی به محل اعزام شدند.

با حضور امدادگران در خیابان مهرمادر مشخص شد که آتش در یک منزل مسکونی رخ داده است و براساس اظهارات شاهدان و همسایه ها ۳ کودک داخل خانه محبوس شده بودند. امدادگران بلافاصله به سراغ آتش رفتند و پس از مهار آن توانستند ۳ کودک گریان را از محاصره دود و آتش نجات دهند و سالم به بیرون از خانه منتقل کنند.

بنا بر این گزارش، علت دقیق آتش سوزی نیز از سوی کارشناسان در دست بررسی است.