حدود ۳۰ هزار کودک از مناطق فقیر و مسلمان نشین موزامبیک ظرف یک ماه اخیر فرار کردند

موج جدید خشونت ها در شمال شرقی موزابیک منجر به فرار بیش از سی هزار کودک از خانه ها و مناطقشان در ماه ژوئن گذشته شده است.

به گزارش کودک پرس ،از ابتدای این بحران در سال ۲۰۱۷ میلادی،  این بالاترین آمار ماهانه به شمار می رود که توسط سازمان غیردولتی «کودکان را نجات دهید» منتشر شده است.

استان فقیر  و عمدتا مسلمان نشین کابو دلگادو حدود پنج سال است که صحنه خشونت های روزافزون گروههای افراطی و تروریستی است  . با این حال کمک های نظامی از رواندا و کشورهای مجاور از سال گذشته تاحدودی آرامش را فراهم کرده است.

طرح «آکلد» ویژه ثبت اطلاعات درگیری های مسلحانه در همین راستا اعلام کرده است که ژوئن گذشته در جریان حملات گروههای افراطی دست کم پنجاه نفر کشته شده اند  و بیش از شصت هزار نفر از جمله حدود ۳۳ هزار کودک مجبور به ترک منازل خود شده اند.

مدیر سازمان کودکان را نجات دهید در موزامبیک در بیانیه ای آورده است: ماه گذشته بدترین ماه برای خانواده ها و کودکان کابودلگادو بود . افرادی که از حملات فرار می کنند، نمی دانند به کجا می روند. حملات گروههای افراطی باعث آواردگی حدود هشتصد هزار نفر شده است.