81 درصد؛ میزان افزایش انتشار کتابهای کودک و نوجوان

خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان منتشر شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش کودک پرس ،این آمار رسمی در کنار گزارش‌های کتابفروشان، از محبوبیت کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان خبر می‌دهد.

ازنظر موضوعی بیشترین کتابهای مورد توجه کودک به کتابهای مهارتی اختصاص دارد,کتابهایی که در ظاهر عناوین ساده ای دارند اما در تعامل کودک و خانواده ها از مسائلی جدی حکایت می کند .

کتابهای هوش و خلاقیت و کتابهای علمی از دیگر عناوین پر مخاطب در میان خانواده ها و کودکان است .

کتابهای دینی در گروه دیگر پر مخاطبهاقرار دارد .

آمار کتابفروشیهای بزرگ نشان می دهد ۱۲ قصه امام علی (ع ) و یارانش و مجموعه ایرانی خانواده من جزو کتابهای پر فروش گروه سنی کودک هستند .

در این بین کتابهایی که از نظر شکل ظاهری متفاوتند محبوبیت ویژه ای دارند آمارها  از محبوبیت این کتابها در گروه سنی نوجوان خبر می دهد .

طبق گزارشهای میدانی توجه گروه کودک و نوجوان به محتواهای جذاب , شاعرانه و ماجرا جویانه خبر می دهد . آمار خانه کتاب نشان می دهد در حوزه کودک کتابهای تالیفی ودر حوزه نوجوان کتابهای ترجمه ای بیشتر طرفدار دارد.