کودک ۲۰ روزه با تلاش اورژانس بابل نجات یافت

کودک ۲۰روزه با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵بابل زندگی دوباره یافت.

به گزارش کودک پرس ،رئیس اورژانس بابل گفت: ساعت ۱۸:۰۱دقیقه دیروز طی گزارشی به مرکز اورژانس مبنی غرق شدگی نوزاد ۲۰روزه در حوضچه پاک جاده گنج افروز گاو آهنگر گزارش شد.

دکتر لعلی افزود: پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپچ اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه هلیدشت آقایان یوسف کرد و عبدالستار پردار را به محل حادثه اعزام کرد.

او گفت: در این حادثه نوزاد ۲۰روزه که با مشکل انسداد راه هوایی و کبودی کامل صورت و اندام داشت توسط کارشناسان اورژانس سریعا احیا تنفسی مانور باز کردن راه هوایی و اکسیژن تراپی برای بیمار آغاز شد.

دکتر لعلی افزود: کارشناسان اورژانس موفق به بازگشت زندگی به نوزاد ۲۰ روزه شدند و نوزاد را جهت مراقبت‌ها و درمان‌های تکمیلی به بیمارستان کودکان امیرکلا منتقل کردند.