۴۸۲ کودک مضطرب در استان قزوین شناسایی شدند

سرپرست اداره کل بهزیستی استان قزوین گفت: طرح غربالگری اضطراب در قزوین اجرا و ۴۸۲ کودک دارای این مشکل شناسایی شد.

به گزارش کودک پرس ،علی دهباشی پور گفت: پارسال  بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۵ کودک پنج تا ۶ ساله در مراکز مثبت زندگی مورد غربال اضطراب قرار گرفته که از این تعداد ۴۸۲ کودک مشکوک به اختلالات اضطراب شناسایی و برای برخورداری از خدمات تخصصی به مراکز مشاوره ارجاع شده اند.

بین ۱۰ تا ۲۲ درصد کودکان، انواع اختلالات اضطرابی را با شدت مختلف تجربه می‌کنند که این مشکلات اغلب از سن پیش دبستانی شروع شده و در دبستان نمود رفتاری پیدا می‌کند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان هدف از اجرای طرح غربالگری اضطراب را ارتقای سطح سلامت روان کودکان پنج تا ۶ ساله، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در آینده، شناسایی کودکان مشکوک به اضطراب و سایر اختلالات اضطرابی، مداخله تا سطح درمان یا کنترل و کاهش، آگاهسازی عمومی در خصوص ایجاد حس مسئولیت والدین جهت پیگیری و مراجعه به مراکز مشاوره جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای دانست.