تهران | 2 هزار نفر به 10 هزار نفر؛ افزایش آمار کودکان کار

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: ۱۴ نهاد به طور مستقیم و ۲۳ نهاد به طور غیرمستقیم در آسیب‌های اجتماعی مسئول هستند اما اقداماتی در این حوزه اتفاق نیفتاده که به همین دلیل، قرارگاه اجتماعی تشکیل شد.

به گزارش کودک پرس ،احمد احمدی صدر در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالات، تذکرات و پیشنهادات اعضای شورا در خصوص گزارش قرارگاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از الگوی های ما در پرداختن به آسیب های اجتماعی شهید مصطفی چمران است، اظهار کرد: شهید چمران در اوج جنگ از پرداختن به محرومین و مظلومین و آسیب های اجتماعی دست برنداشتند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه مسائل اجتماعی و ظهور و بروز آن با مسائلی همچون طرح های عمرانی متفاوت است، خاطرنشان کرد: تعداد معتادان متجاهر در سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار نفر در گذشته به بیش از ۲۳ هزار نفر و تعداد کودکان کار از دو هزار نفر به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است.

وی همچنین تصریح کرد: دولت به صراحت به وظیفه وزارت کار، بهزیستی و شهرداری ها در ساماندهی معتادان متجاهر اشاره کرده و این نشان می دهد که شهرداری در این زمینه وظیفه دارد.

احمدی صدر با بیان اینکه معتادان متجاهر جزء کوچکی از جمعیت شهر هستند اما اثر زیادی بر جمعیت ۱۰ میلیونی تهران دارند، خاطرنشان کرد: ۱۴ نهاد به طور مستقیم و ۲۳ نهاد به طور غیرمستقیم در آسیب های اجتماعی مسئول هستند اما اقداماتی در این حوزه اتفاق نیفتاده و همچون نهری کوچک در این مسیر حرکت شده و باید این نهرها در کنار هم قرار بگیرند تا به یک رودخانه پرسرعت تبدیل شوند و به همین دلیل، قرارگاه اجتماعی تشکیل شد.

وی از اجرایی شدن ۸۰ درصد از ۲۹۲ مصوبه قرارگاه اجتماعی خبر داد و افزود: بیش از ۴۰ درصد مصوبات اجرا شده بین ۶ ماه تا ۶ سال در دستگاه ها معطل مانده بود.

احمدی صدر با بیان اینکه هیچ نقشه درست و برنامه محتوایی برای جلوگیری از بازگشت معتادان به جامعه وجود نداشته است، خاطرنشان کرد: ما در حوزه معتادان متجاهر و کودکان کار به مرحله ای رسیده ایم که رفع این مشکل تنها با ورود حاکمیت رفع نخواهد شد و اگر به سازمان های مردم نهاد توجه نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: در حوزه مردمی سازی بیش از ۵۰ جلسه با گروه ها، سمن ها و هیئت های مذهبی و جهادی برگزار شده تا مدلی در خصوص معتادان متجاهر و کودکان کار تهیه شود که این مدل تدوین شده و بر اساس آن از توان گرمخانه ها و سامان سراها و ۲۸ مرکز پرتو استفاده شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با بیان اینکه در این حوزه از ظرفیت نهادهای وظیفه مند استفاده خواهد شد، گفت: این موضوع مطرح شد که ما شاهد این ناهنجاری ها در سطح شهر هستیم. حل کردن این مسئله کار یک یا دو روز نیست و برنامه ما در این زمینه یک برنامه سه ساله است و نیاز داریم مردم در کنار نهادهای حاکمیتی به ما کمک کنند.