کسب رتبه نخست فرزندخواندگی در کشور توسط خراسان رضوی

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: پارسال با واگذاری ۴۰۷ کودک رتبه نخست را در زمینه فرزندخواندگی کسب کردیم.

به گزارش کودک پرس ،شهره شاهرودی گفت: دستگاه قضایی به عنوان متولی امور حسبی و صغار و بهزیستی به عنوان مجری فرزندخواندگی، در جهت رعایت مصالح اطفال و گزینش بهترین خانواده برای فرزندان، تمام تلاش خود را دارند.

او گفت: در ابتدای پارسال  شیرخوارگاه علی اصغر ۹۸ فرزند داشت و در طول سال هم ۳۵۲ فرزند پذیرش کرد؛ بنابراین مجموع کودکان مقیم یا پذیرش شده در این مرکز ۴۵۰ فرزند بود که در پایان سال با واگذاری‌های انجام شده، تعداد کودکان این مرکز به ۴۳ مورد کاهش یافت.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: تسهیل در فرزندخواندگی توسط بهزیستی خراسان رضوی، بیشترین شیب آماری را در کشور داشته؛ در دو سال گذشته، به اندازه‌ی ۱۰ سال، فرزندخوانده به متقاضیان واگذار شده؛ این روند در سه ماه اول امسال  نیز ادامه یافته و در این مدت ۱۰۵ کودک به متقاضیان واگذار شده است.

شاهرودی گفت: خانواده زیستی، خانواده جایگزین و خانواده امین‌موقت، سه گزینه‌ای هستند که در فرزندخواندگی یا تأمین آتیه او  مد نظر بهزیستی است، علاوه بر این، بهزیستی خراسان رضوی برای اولین بار در کشور، به پایش کودکان مقیم مراکز شبه خانواده پرداخت و واگذاری فرزندان این مراکز را به صورت امین موقت یا مهمان در دستور کار قرار داد.

او گفت: با همکاری دستگاه قضایی استان و بخصوص دادسرای صغار ناحیه ۵ مشهد این مهم به انجام رسیده است و خوشبختانه همکاری بهزیستی و دستگاه قضایی، فرزندخواندگی و فرزندپذیری را تسریع و تسهیل کرده است.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: تعداد متقاضیان فرزندپذیری همچنان بالاست و به همین جهت، هر تعداد فرزند که به شیرخوارگاه وارد شود در مدت کوتاهی با طی فرایند قانونی، به متقاضی واجد شرایط واگذار می‌شود.

شاهرودی گفت: در حال حاضر پرونده‌های کودکان قابل واگذاری در شیرخوارگاه و مراکز شبه خانواده به صورت هفتگی در دستور کار بهزیستی قرار می‌گیرد و تمام تلاش‌مان این است که کودک با حداقل مدت اقامت در مراکز بهزیستی، به خانواده زیستی یا خانواده متقاضی واگذار شود خانواده زیستی یا اقربا و نزدیکان طفل در اولویت واگذاری هستند و سایر گزینه‌ها پس از این انتخاب قرار می‌گیرند.

او گفت: متأسفانه هنوز هم تعدادی از خانواده‌ها بدون هماهنگی با بهزیستی یا دستگاه قضایی، فرزندانی از خانواده‌های دیگر را می‌پذیرند که مطمئنا این روند در آینده، مشکلاتی را برای کودکان فراهم می‌سازد.

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: اگر قرار باشد هویت کودک، آینده تحصیلی و تربیتی او و سرنوشت اجتماعی‌اش دچار خذلان شود فلسفه انتخاب خانواده، زیر سؤال می‌رود و بهترین روش فرزندخواندگی، طی روال قانونی است، چون همه شرایط و مصالح کودک به صورت کامل لحاظ می‌شود و بهترین شرایط خانواده برایش در نظر گرفته خواهد شد.