کنفرانس بین‌المللی نقض حقوق کودکان یمن برگزار شد

کنفرانس بین‌المللی «نقض حقوق کودکان یمن» به همت انجمن نویسندگان عرب برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ،انجمن نویسندگان عرب دیروز دوشنبه اقدام به برگزاری کنفرانس بین‌الملل با موضوع نقض حقوق کودکان یمن در سال‌های محاصره و با حضور نخبگان و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام و عرب کرد.

این کنفرانس با همکاری کمپین بین‌المللی برای شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا، اتحادیه عربی رسانه‌های الکترونیکی شعبه یمن، انجمن تبعیدشدگان فلسطینی از سوئد، کمپین بین‌المللی یاری اسرا، مرکز شهید ابومهدی المهندس از عراق، انجمن فرهنگی زنان لبنان، دیده‌بان عربی حقوق بشر و شهروندی از لبنان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس از رنج کودکان یمن به دلیل محاصره تحمیلی از سوی دشمن سعودی آمریکایی بر ملت این کشور سخن گفتند.

«حمید عبدالقادر عنتر» مشاور نخست‌وزیر دولت نجات ملی و رئیس کمپین بین‌المللی برای شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا در افتتاحیه این نشست بر جنایات هولناک دشمن سعودی ـ آمریکایی ـ صهیونیستی در حق کودکان و شهروندان محروم از سلاح تاکیدکرد.