800 کودک از آغاز جنگ روسیه و اوکراین کشته و زخمی شدند

به گزارش دادستان‌های اوکراینی، از زمان آغاز جنگ در اوکراین، حدود ۸۰۰ کودک کشته و زخمی شده‌اند.

به گزارش کودک پرس ،دادستان‌های اوکراینی گزارش داده‌اند که از زمان آغاز جنگ در این کشور، حدود ۸۰۰ کودک کشته و زخمی شده‌اند.

از زمان آغاز حمله روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه، ۲۸۷ کودک کشته و ۴۹۲ کودک دیگر مجروح شده‌اند.

در این گزارش تأکید شده است که این ارقام، نهایی و قطعی نیست.