جزییات کشف یک نوزاد رها شده در فارس اعلام شد

کودک رها شده دارای مشکل عفونت و افت اکسیژن بوده که در حال حاضر در ان آی سیو بیمارستان گراش بستری است.

به گزارش کودک پرس ،معاون اجتماعی بهزیستی فارس جزئیات کشف نوزاد رهاشده در خیابانی درشهرستان گراش فارس را توضیح داد.

معصومه فروتن در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص رهاشدن یک کودک در شهرستان گراش، گفت: این کودک رها شده دارای مشکل عفونت و افت اکسیژن بوده که در حال حاضر در ان آی سیو بیمارستان گراش بستری است.
به گفته معاون اجتماعی بهزیستی فارس،  چنانچه این کودک مشکل خاصی نداشته باشد پس از ترخیص در شیرخوارگاه مرکز استان پذیرش می‌شود.
او در ادامه توضیح داد که در کل استان پذیرش نوزاد تنها در یک شیرخوارگاه آن هم به مرکزیت شهرستان شیراز انجام می‌شود و هر کودکی در هر جایی رها یا مورد کودک آزاری قرار گرفته باشد در این مرکز پذیرش می‌شود.
معاون اجتماعی بهزیستی فارس یادآورشد: بحث پذیرش با کودک رها شده جداست و شاید از ابتدای امسال تا کنون در سطح استان تعداد ۲۱ نوزاد پذیرش شده داشتیم که تنها ۲ تا ۳ مورد این موارد رها شده بودند و مابقی از طریق بیمارستان بوده است.