تهران | غرق شدن ۲ کودک در استخر باغات بر اثر سهل انگاری والدین در سال جاری

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲ کودک در استخر باغات بر اثر سهل انگاری والدین و تقصیرات فراموش نشدنی خانواده ها غرق شده و جان خود را از دست داده اند.

به گزارش کودک پرس ،مهدی جهانشیری با اعلام این خبر افزود: متاسفانه از ابتدای امسال بر اثر غفلت، سهل انگاری و قصور فراموش نشدنی خانواده ها ۲ کودک بر اثر غرق شدن جان خود را از دست دادند.

وی خطاب به شهروندان، بر لزوم هوشیاری پدران و مادران و مراقبت از فرزندان تاکید و هشدار داده است در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و با اقدامات بازپرس جنایی موضوع تحت رسیدگی است.

جهانشیری در این خصوص اظهارداشت: شایسته نبوده و غیرقابل توجیه است که برخی والدین بر اثر سرگرمی ها و حواس پرتی ناشی از تفریحات آخر هفته در باغات و جشن ها، تکالیف خود را در خصوص نگهداری از کودکان مظلوم و معصوم خود فراموش و باعث خسارت جانی و معنوی برای خود و دیگران شوند.

دادستان شهرستان ملارد تاکید کرد: لازم است با هوشیاری و توجه به زودگذر بودن تفریح و ماندگاری غم و اندوه از دست دادن فرزند؛ والدین توجه بیشتری به کودکان خود در جشن ها و تفریحات داشته باشند.