نجات جان مادر توسط کودک ۵ ساله اقلیدی

کودک ۵ ساله اهل اقلید باعث نجات جان مادرش شد.

به گزارش کودک پرس ،این کودک ۵ ساله اقلیدی در تماس با مرکز اورژانس با گریه  تقاضای کمک برای نجات جان مادرش را می نماید.

بر اساس این گزارش اکیپ امدادی اورژانس بلافاصله به نشانی اعلام شده اعزام شد.

اورژانس استان فارس به خانواده توصیه کرد:شماره تماس اورژانس۱۱۵ را به کودکان آموزش دهید.
اِقلید از شهرهای شمالی استان فارس و مرکز شهرستان اقلید می‌باشد.