۱۸ کودک به صورت امین موقت به خانواده‌های البرزی واگذار شد

مدیرکل بهزیستی البرز گفت: از سال گذشته تا کنون ۱۸ مورد کودک به صورت امین موقت به خانواده‌ها واگذار شده‌اند.

به گزارش کودک پرس ،وجیهه محمدی فلاح به تفاوت فرزند خواندگی با امین موقت  اشاره کرد و افزود: در مورد فرزندخواندگی حمایت‌های بیشتری از کودک مانند تعهدات مالی و تغییر شناسنامه با نام سرپرستان صورت‌می‌گیرد؛ این نوع سرپرستی دائمی است، اما امین‌موقت یک حکم قضائی است و برای کودکانی صادر می‌شود که پدر و جد پدری آن‌ها امکان سرپرستی آن را به‌صورت موقت ندارند.

مدیرکل بهزیستی البرز اظهار کرد: در امین موقت تغییر شناسنامه و هویت صورت نمی‌گیرد. ضمنا تعهدات مالی به نفع کودک انجام نمی‌شود. ضمن آن‌که این نوع سرپرستی، موقت است و در صورت بازگشت شرایط پدر و جد پدری، حکم فسخ می‌شود.

محمدی فلاح اظهار کرد: البته اگر به مدت سه سال از والدین و سرپرستان کودکانی که به صورت امین موقت پذیرفته شدند خبری نشود، به تشخیص قاضی، این کودکان برای همیشه به خانواده جدید واگذار می‌شوند و برای آنها شناسنامه هم صادر می‌شود.

وی توضیح داد: از سال گذشته تا کنون ۱۸ مورد کودک به صورت امین موقت به خانواده‌ها واگذار شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر سه خانه کودک و نوجوان دولتی و ۱۸ خانه  غیردولتی وظیفه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست  استان را به عهده دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، بهزیستی البرز در حال حاضر به ۴۹۰ کودک امداد بگیر یعنی کودکانی که در خانواده‌های جایگزین خویشاوندی نگه داری می‌شوند، خدمات ارائه می‌کند.

این مسئول افزود: نگهداری از این کودکان بی سرپرست به عهده اعضای خانواده پدری یا مادری مثل عمو، خاله و عمه است که بهزیستی برای اینکار به این خانواده‌های جایگزین کمک هزینه پرداخت می‌کند.