انتشار کتابی درباره ادبیات دینی کودک و نوجوان

«آسمان و آینه» مجموعه نوشته‌های سیدعلی کاشفی‌خوانساری درباره ادبیات دینی کودک و نوجوان منتشر شد.

به گزارش کودک پرس ،آسمان و آینه شامل ۱۱ مقاله، هفت نقد، ۲۰ یادداشت و دو گزارش به قلم سیدعلی کاشفی خوانساری است که طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۰ در نشریات مختلف به چاپ رسیده‌اند.

همچنین چهار نمایه مختلف ضمیمه این کتاب است. این نوشته‌ها پیشتر در نشریاتی مثل پژوهش‌نامه ادبیات کودک و نوجوان، کتاب ماه کودک و نوجوان، فصلنامه نقد کتاب، گاهنامه نقد کتاب کودک، نیستان، حیات معنوی، رشد معلم، ادبیات داستانی، همشهری داستان، کتاب هفته و … منتشر شده بود.

در بخشی از نوشته پشت جلد کتاب می‌خوانیم:
«ادبیات دینی کودک و نوجوان همواره و همزمان برای نویسندگان ادبیات کودک، روحانیون و مبلغان دینی، دانشجویان، پژوهندگان و سیاست‌گذاران فرهنگی مقوله‌ای مهم و مورد توجه بوده است.»

«آسمان و آینه» در ۲۴۳ صفحه و با قیمت ۹۰۰۰۰ تومان از سوی نشر خزه به چاپ رسیده است.