آغاز طرح بینایی سنجی کودکان در ایلام

سرپرست بهزیستی ایلام گفت: طرح بینایی سنجی کودکان در مناطق مختلف ایلام آغاز شده است.

به گزارش کودک پرس ،حسین نورعلیوند اظهار داشت: طرح غربالگری بینایی سنجی کودکان زیر ۶ سال در پایگاه‌های سلامت بهزیستی استان در حال انجام است.

وی افزود: در سال گذشته ۲۰ هزار نفر از کودکان استان بینایی سنجی شدند و امسال با افزایش تعداد پایگاه‌های سنجش همه ۳۴ هزار کودک مشمول این طرح غربالگری سلامت چشم می‌شوند.

سرپرست بهزیستی ایلام ادامه داد: امسال با گسترش پایگاه‌های سنجش بینایی سنجی قصد داریم این آمار را به ۱۰۰ درصد برسانیم، موضوع مهم در اجرای این طرح زمان طلایی مراجعه خانواده‌ها برای بینایی سنجی و درمان تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال است.

وی گفت: والدین می‌توانند تا پایان امسال برای غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال خود به پایگاه‌های بهزیستی سراسر استان مراجعه کنند.