کودک ٢ ساله فاقد علائم حیاتی نجات پیدا کرد

مدیر بیمارستان شهید کامیاب مشهد گفت : نجات جان کودک خردسال مبتلا به مسمومیت حاد با تلاش تیم پزشکی و پرستاری این مرکز نجات پیدا کرد.

به گزارش کودک پرس ،مسعود خانی مدیر بیمارستان شهید کامیاب مشهد اظهار کرد: کودک ٢ ساله ای که فاقد علائم حیاتی و تنفس و با ایست قلبی توسط پرسنل اورژانس ١١۵ به این مرکز منتقل شده بود،  با اقدام سریع تیم پزشکی و پرستاری و انجام مراقبت های بالینی به زندگی بازگشت و از مرگ حتمی نجات یافت.

دکتر نسیم چوبداری متخصص طب اورژانس و سرپرست تیم احیا نیز با بیان اینکه در بررسی های بالینی، مسمومیت حاد با اپیوم تشخیص داده شد و بلافاصله اقدامات درمانی و مراقبتی برای بیمار انجام شد گفت: پس از انجام عملیات موفق نجات ، وضعیت بیمار ثابت  و جهت انجام سایر اقدامات درمانی به مرکز فوق تخصصی کودکان اکبر انتقال داده شد.

وی تصریح کرد : اقدام به موقع و تشخیص درست پس از انتقال فوری به بیمارستان باعث شد که روند احیا و نجات کودک با سرعت بیشتری صورت گیرد.