حفظ کرامت ذاتی کودک؛ اصل اول در نظام آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی گفت: اصل اول در نظام آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی حفظ کرامت ذاتی کودک است و تمامی برنامه های مدرسه فضا، طراحی،آموزشی و تعامل باید در راستای تقویت عزت نفس واحساس کرامت در کودکان باشد.

به گزارش کودک پرس ،دراولین هم اندیشی تخصصی معاونین آموزش ابتدایی مراکز قطب استان خراسان رضوی به تشریح اهداف جلسه تخصصی هم اندیشی پرداخت و گفت: اصل اول در نظام آموزشی و تربیتی دوره ابتدایی حفظ کرامت ذاتی کودک است و تمامی برنامه های مدرسه فضا، طراحی،آموزشی و تعامل باید در راستای تقویت عزت نفس واحساس کرامت در کودکان باشد. وی همچنین دربیان اصل دوم گفت :تربیت و آموزش باید متناسب با شرایط ومقتضیات سنی یادگیرنده باشد وهیچ دانش آموزی نباید از فرصت یادگیری محروم شود وهمه باید بدون توجه به زمان یادگیری فرصت یاد گرفتن داشته باشند.

رشیدی  همچنین با اشاره به این نکته که مدرسه مکانی برای پرورش انسان تمام ساحتی است ، تاکید کرد، اخلاق ، منش  و رفتار ما باید به گونه ای باشد که دانش آموز، ما را الگوی خود قرار دهد، به عنوان مثال، معلمی که ظاهری غیررسمی و نامنظم دارد نمیتواند از نظم و ظاهر آراسته در کلاس سخن بگوید!

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به نقش تربیتی معلم گفت:نباید هیچ گسستی بین نقش های تربیتی وآموزشی معلم باشد ومعلم را مربی دانست که هرلحظه مراقب وهمراه وپا به پای متربی حرکت می کندوخودرا از قضاوت بدور می دارد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل خراسان رضوی در ادامه با اشاره به دوران آموزش های غیرحضوری وهمه گیری بیماری کرونا و از دست رفتن فرصت های یادگیری، ضمن تشکر و قدردانی از همه عوامل صف و ستاد دست اندرکارمجموعه دراین ایام سخت،براهمیت برنامه جبران وتثبیت یادگیری تاکید وادامه آن را به طور جدی درایام باقی مانده ودرصورت لزوم درفصل تابستان در مدارس خواستار شد.
رشیدی دربخشی دیگری ازسخنان خود آشنایی معلمان به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بیانیه گام دوم که مسیر ما را به اهداف متعالی آموزش و پرورش هستند را از ضروریات دانست و از معاونین آموزشی استان درخواست کرد تا در این مسیر اقدامات شایسته ای را مد نظر قرار دهند.
رشیدی  در پایان سخنان خود توجه ویژه به آموزش نیروهای جدیدالاستخدام،سرباز معلمین و نیروهای تغییر سمت را تذکر داد و افزود ،تابستان برخلاف آنچه عده ای تصور می کنند که زمان استراحت معلمین است، تابستان را بهترین زمان برای آموزش معلمین و بروز رسانی اطلاعات آموزشی و علمی دانست و افزود، این معاونت برنامه های ویژه ای را برای تابستان ۱۴۰۱ برنامه ریزی کرده است که به امید خدا و یاری همکاران ومسئولان دلسوز این مرز و بوم بتوانیم آموزش وپرورش ابتدایی را به حد اعلایی در کشور برسانیم.
در ادامه جلسه ، معاونین آموزشی قطب های آموزش و پرورش خراسان به بیان پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.
در پایان ، روسای ادارات داخلی معاونت ابتدایی  با تشریح طرح و برنامه های حوزه ی ابتدایی،  مسیر جدید آموزش ابتدایی استان در سال تحصیلی پیش رو را تشریح کردند.