اهدای اعضای بدن کودک چهارساله خوزستانی

اعضای بدن یک کودک چهار ساله در اهواز پس از مرگ مغزی، به بیماری نیازمند اهدا شد.

به گزارش کودک پرس ،با رضایت و فداکاری خانواده اعضای بدن  هلما حسینی کودک چهار ساله اهل روستای گورپرویز منطقه سادات حسینی که قابلیت اهدا داشت در بیمارستان

گلستان اهواز به بیماران نیازمند اهدا شد.

بر اساس این گزارش این کودک متاسفانه در پی سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود که به همین دلیل اعضای بدن وی را اهدا کردند.

اهدای عضو هلما فرشته کوچک خوزستانی، ششمین اهدای عضو خوزستان در سال ۱۴۰۱ است‌.