۳۴ هزار و ۹۷۹ کودک در طرح غربالگری تنبلی چشم معاینه شدند

پارسال ۳۴ هزار و ۹۷۹ کودک در استان چهارمحال و بختیاری مورد معاینه تنبلی چشم قرار گرفتند.

به گزارش کودک پرس ،آقای نصیری سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال همزمان با سراسر کشور، طرح تنبلی چشم کودکان در ۴۵ پایگاه ثابت و ۳۰۰ پایگاه سیار به مدت یک سال در استان اجرا می‌شود.

در این طرح ۶۵ هزار کودک ۳ تا ۶ سال با مشکل تنبلی چشم شناسایی می‌شوند.

پارسال ۳۴ هزار و ۹۷۹ کودک مورد معاینه تنبلی چشم قرار گرفتند که در پایان طرح دو هزار و ۵۰۰ کودک مشکوک به تنبلی چشم شناسایی شدند.

از تعداد کودکان مشکوک به تنبلی، یک هزار و ۲۵۰ کودک مورد مداخله درمانی قرار گرفتند.