نجات جان بیماران با اهدای عضو کودک نکایی

یک کودک نکایی امیدبخش زندگی به بیماران نیازمند عضو شد.

به گزارش کودک پرس ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از هشتمین اهداء عضو در سال ۱۴۰۱ و صد و پنجاه و پنجمین مورد اهدا عضو از سال ۱۳۹۳ در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد.

دکتر اسدی گفت: کودک جانبخش ” ۱۱ ساله ” اهل نکا که به دنبال سوختگی و کاهش سطح هوشیاری، علی رغم تلاش پزشکان و پرسنل بیمارستان زارع ساری دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده ایشان، اعضای این بیمار مرگ مغزی، برای اهداء زندگی به بیماران نیازمند پیوند عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران منتقل شد.

وی با تقدیر از اقدام خیرخواهانه خانواده بزرگوار و ایثارگر این کودک معصوم جهت اهدای عضو، برای روح عزیز آسمانی شده شان رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.