اجرایی شدن طرح بوستان کودک و مادر در همه مناطق تهران درصورت رضایت شهروندان

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران باید طرح در مرحله اول تعدادی از بوستان‌ها را پایلوت نماید و در صورت رضایتمندی شهروندان به اجرای طرح در سایر مناطق بپردازد.

به گزارش کودک پرس ،نرگس معدنی پور  درباره ایجاد پارک مادر و کودک، و اینکه آیا این طرح به منظور تفکیک جنسیتی در بوستان ها انجام می شود؛ اظهار داشت: اطلاعات و خبرهایی که در این زمینه منتشر شده، صحیح نیست.

وی گفت: آنچه شهرداری تهران در دست اقدام دارد، این است که  بخشی از فضای بوستان ها، برای استفاده مادران، کودکان و خانواده ها، مناسب سازی شود و به این ترتیب، این امکان وجود خواهد داشت تا کودکان در محیط مناسبی، به فعالیت های تفریحی و فراغتی با مادران و خانواده های خود بپردازند.

معدنی پور افزود: چه بسا این که در جانمایی پارک ها، اشتباهاتی انجام شده و پارک های محلی که عمدتا پاتوق برای سالمندان بود به پارک کودک بدل شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: تاکید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر این است که شهرداری تهران اهتمام لازم را برای رعایت استانداردها و انتخاب درست بوستان ها برای اجرای این طرح داشته باشد و البته کمیسیون های شورا هم در این زمینه،  نظارت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کمیسیون های تخصصی، گزارش ها و بازخوردها در این زمینه را بررسی خواهند کرد، تاکید کرد:  اما در عین حال شهرداری تهران باید در مرحله اول تعدادی از بوستان‌ها را پایلوت نماید و در صورت رضایتمندی شهروندان به اجرای طرح در سایر مناطق بپردازد.

همچنین علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در گفت و گو با رسانه ها، با تاکید بر اینکه احداث بوستان های مادر و کودک بر اساس درخواست های خود شهروندان تهیه شده است، گفت: این طرح سرانه فضای سبز شهر تهران را کاهش نمی‌دهد و حتی یک سانتی متر از فضای سبز کاسته نمی شود.

به گفته وی، بوستان‌های محلی، حکم باغچه خانه های قدیمی را دارد که در حال حاضر به محلی برای تفریح و استراحت عموم شهروندان و خانواده ها تبدیل شده است؛ در همین چارچوب برای تقویت بنیان نهاد مقدس خانواده و ایجاد محلی امن و آرامش بخش برای مادرانی که همراه کودکان به بوستان‌ها می آیند؛ طرح بوستان‌های مادر و کودک بر اساس درخواست های خود شهروندان تهیه شد.