چهارمحال و بختیاری | هزار و ۸۲۵ حامی جدید ایتام در استان جذب شدند

ماه رمضان هزار و ۸۲۵ حامی جدید، کودکان یتیم و محسنین را تحت پوشش قرار دادند.

به گزارش کودک پرس ،