بستری شدن ۱۰ کودک آذربایجان شرقی در بخش‌های کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد: به خاطر کم توجهی به واکسیناسیون کرونا برای کودکان پنج تا ۱۲ سال ۱۰ کودک در بیمارستان های آذربایجان شرقی به علت ابتلا به کووید ۱۹بستری هستند و اکنون در مجموع ۱۶۸ بستری کرونایی در استان داریم.

به گزارش کودک پرس ،حسین حقایی روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد:  ۶۰ بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و در ۲۴ ساعت گذشته ۲ فوتی در استان داشتیم البته خوشبختانه فوتی در کودکان نداریم.

وی افزود: دریافت واکسن از طرف گروه سنی پنج تا ۱۲ سال در آذربایجان شرقی کم است بر این اساس توصیه می شود در اولین فرصت نسبت به واکسیناسیون کودکان این گروه سنی در استان اقدام شود.

حقایی همچنین با بیان اینکه دریافت واکسن کرونا در استان حالت ایستایی قرار دارد، ادامه داد: ۸۸.۴۲ درصد مرحله اول واکسیناسیون، ۸۲.۹۴درصد مرحله دوم و ۵۰.۸۶درصد مرحله سوم واکسن را در آذربایجان شرقی دریافت کرده اند.

وی با اعلام اینکه کودکان پنج تا ۱۲ سال مرحله اول ۳۹.۴۷ درصد و ۲۰.۹۸ درصد مرحله دوم واکسن را در استان دریافت کرده اند، افزود: این آمار در کودکان ۱۲تا ۱۷ سال ۹۰.۳۴درصد و در مادران باردار ۸۴.۹ درصد گزارش شده است.