بوستان‌های مادر و کودک در تمامی دنیا وجود دارد و نشانه تبعیض نیست

با توجه به جایگاه مادران و نقش آنان در رشد و شکوفایی ‌و محوریتشان در تربیت کودکان، در سال ۸۳ شورای اسلامی شهر تهران ” مجوز احداث و ایجاد بوستانهای مادر و کودک توسط شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر تهران” را به تصویب رساند.

به گزارش کودک پرس ،سوده نجفی، در مورد طرح بوستان مادر و کودک و ممنوعیت ورود آقایان گفت: موضوع اختصاص و احداث بوستان مادر و کودک در سال ۱۳۷۹ با مصوبه “گسترش امکانات ورزشی و تفریحی بانوان در شهر تهران” شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد.

وی با بیان اینکه در این مصوبه که مشتمل بر یک ماده واحده است،  شهرداری تهران ملزم شده است تا “به منظور گذران بهتر اوقات فراغت بانوان و استفاده مطلوب از امکانات موجود شهر تهران در زمینه ورزش و تفریحات سالم  در تمام مناطق یک پارک و یا فضای مناسب ورزشی از هر جهت را، جداگانه به ورزش بانوان اختصاص دهد”، گفت: با توجه به جایگاه مادران و نقش آنان در رشد و شکوفایی ‌و محوریتشان در تربیت کودکان، در سال ۸۳ شورای اسلامی شهر تهران ” مجوز احداث و ایجاد بوستانهای مادر و کودک توسط شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر تهران” را به تصویب رساند. که در این مصوبه تهران موظف شد نسبت به تامین و اختصاص فضاهای مناسب در بوستان های موجود و همچنین طراحی و اجرای فضاهای اختصاصی در بوستان‌های عمومی تازه احداث شده در مناطق و حریم آن تحت عنوان بوستان‌های مادر دستورالعمل‌های لازم را اجرایی کند.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: از این رو تا کنون  قسمتی از چند بوستان در مناطق مختلف شهر به منظور تامین آسایش و راحتی بانوان با هدف ارتقاء توان روحی، جسمی، فکری و جهت بخشی به اوقات فراغت به آنان اختصاص داده شده است و در حال حاضر هم در چند بوستان از جمله باغ سلیمانیه در محله نبرد و بوستان باقری زند در خیابان کارون به صورت پایلوت به فضای مادر وکودکانشان اختصاص داده شده است.

وی افزود: دقت داشته باشید که بوستان‌های مادر و کودک در تمامی دنیا وجود دارد و این اقدام شهرداری که بسیار قابل تقدیر است نه تنها نشان از تبعیض بین زن و مرد ندارد؛ بلکه توجه به نیاز و جایگاه مادر و کودک است.