اولین عمل پیوند مغز استخوان کودکان به روش نیمه سازگار (هاپلو) در خوزستان

پیوند نیمه سازگار برای کودک مبتلا به لوکمی که دچار عود بیماری شده بود در بخش پیوند بیمارستان شفا اهواز انجام شد.

به گزارش کودک پرس ،آرش القاسی فوق تخصص خون و سرطان کودکان گفت: این کودک مبتلا به لوکمی یکسال بعد از ختم درمان دچار عود بیماری شده بود و نیاز به پیوند سلول بنیادی داشت.

به گفته او، فرد اهدا کننده مناسب که تشابه ژنتیکی داشته باشد در خانواده و بستگان و افراد غریبه پیدا نشد. با توجه به فوریت درمان از روش نیمه سازگار (هاپلو) با سلول‌های بنیادی خواهرش استفاده شد.

فوق تخصص خون و سرطان کودکان در خوزستان می‌گوید: انجام پیوند مغز استخوان به روش هاپلو یا نیمه سازگار، برای بیمارانی که در مسیر درمان نیازمند پیوند هستند، ولی فرد دهنده مشابه ژنتیکی HLA را پیدا نمی‌کنند، فرصت ادامه زندگی می‌دهد و نگرانی پزشکان و خانواده بیماران برای فقدان اهداکننده و از دست دادن زمان طلایی جهت درمان بیمار را کاهش خواهد داد.

این نوع پیوند دارای پیچیدگی‌های درمانی و آزمایشگاهی خاص بوده که با تلاش تیم درمانی مرکز پیوند بیمارستان شفا، زیر ساخت‌های مورد نیاز در این مرکز فراهم گردیده است.

خوشبختانه با تلاش و پیگیری و مراقبت شبانه روزی تیم درمانی مرکز پیوند بیمارستان شفا، این پیوند موفق و کودک با حال عمومی خوب از بخش مرخص شد.