کودکان محکوم سیاسی در زندان‌های آل خلیفه اعتصاب غذا کردند

کودکان محکوم سیاسی در زندان الحوض الجاف به دلیل بی‌توجهی مقامات بحرینی به درخواست آنها مبنی بر محاکمه مجدد براساس قانون جدید کودکان اعتصاب غذا کردند.

به گزارش کودک پرس ،ابتسام الصائغ، فعال حقوقی بحرین در حساب کاربری خود در توئیتر با اعلام این خبر، تصریح کرد: این اعتصاب غذا بعد از درخواست‌های مکرر کودکان زندانی و خانواده‌های آنها برای اجرای قانون شماره ۴ مصوبه سال ۲۰۲۱ انجام شده است.

این درخواست‌ها تا کنون از سوی دستگاه‌های مربوط به قانون کودکان که بر تخفیف مجازات و آزادی کودکان تاکید دارد، نادیده گرفته شده است.

ابتسام صائغ در این توئیت تاکیدکرد: خواسته کنونی این کودکان، عمل به قانون و محاکمه مجدد آنها براساس نص این قانون است.