عدم تابعیت ایرانی بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابانی

معاون مشارکت‌های مردمی، توانمندسازی مؤسسات غیردولتی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: بالای ۸۰ درصد از کودکان کار و خیابانی، تابعیت ایرانی ندارند.

به گزارش کودک پرس ،امیرحسین عرب زاده افزود: گردآوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی غیرایرانی فقط خویشکاری (وظیفه) سازمان بهزیستی نیست و این خویشکاری (وظیفه)، یک کار میان دستگاهی است.

آقای عرب زاده گفت: گروه‌های زیرپوشش سازمان بهزیستی برگیرنده ۵ گروه معلولان، زنان سرپرست خانواده، کودکان بدون سرپرست یا بدسرپرست، کودکان کار و بیماری‌های خاص مانند اوتیسم هستند.

به گفته عرب زاده، تا زمانی که کودکان کار و خیابانی غیرایرانی دارای سرپرست قانونی شوند؛ سازمان بهزیستی میزبان خوراک و بهداشت و آموزش آنهاست. یادآور می‌شوم که نزدیک دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانواده زیرپوشش بهزیستی هستند که هفت و نیم میلیون نفر را دربر می‌گیرند.