فضای ویژه بانوان و کودکان در پارک‌ها حق طبیعی آنهاست

شهردار تهران با اشاره به تعداد ۲ هزار و ۳۱۵ پارک در شهر تهران، گفت: هفت پارک فرامنطقه‌ای از تعداد کل پارک‌ها، ویژه بانوان است که بناست پنج پارک دیگر به آن اضافه شود و تعداد آنها را به ۱۲ پارک برسانیم.

به گزارش کودک پرس ،علیرضا زاکانی در حاشیه ضیافت افطاری با پاکبانان منطقه ۱۹ و سازمان مدیریت پسماند در پاسخ به پرسشی درباره انتقاداتی که به ایجاد بوستان مادر و کودک مطرح شده است، توضیح داد: درباره این موضوع شاید انعکاس درست ماهیت ماجرا به جامعه صورت نگرفته است. از حدود ۲هزار و ۳۱۵ پارک تهران هفت پارک فرامنطقه‌ای  از این تعداد ویژه بانوان است و بناست پنج پارک به آن اضافه کنیم تا تعداد آنها را به ۱۲ پارک برسانیم.

او با بیان اینکه در کنار این اقدام، در هر محله‌ای اگر یک پارک باشد بخشی از آن پارک را به مادران و کودکان و دختران تخصیص می‌دهیم، افزود: اگر چندین پارک در یک محله باشد یکی از پارک‌ها را به زنان، دختران، مادران و کودکان اختصاص می‌دهیم تا در هر محله‌ای این افراد از چنین محیطی که مناسب سازی شده، استفاده کنند. این مسأله به معنی جداسازی نیست که برخی‌ها به دنبال القای آن هستند. اینکه بخشی از یک پارک یا چند پارک به این قشر اختصاص داده شود حق طبیعی زنان و دختران و مادران و کودکان تهرانی است.

زاکانی در پاسخ به این سوال که در پارک‌هایی که به تهران اضافه می شود نیز برای مادر و کودک فضایی در نظر گرفته می‌شود یا خیر و همچنین درباره ساخته شدن این پارک‌های جدید با سبک ایرانی و اسلامی، گفت: در تمام پارک‌هایی که از این پس در شهر ساخته می‌شود حتما توجه‌مان به جنبه ایرانی- اسلامی، ملی و بومی  و مناسب سازی برای زنان، مادران و کودکان، سالمندان و معلولان و جانبازان است و این موارد را از قبل لحاظ می‌کنیم. این مسأله در دستور کار ما است اما اساس کار ما این است که تا جایی که می توانیم سرانه های فضای سبز را در تهران ارتقا دهیم.