قم | حمایت ۵۰۰ کودک نیازمند بدست بانوی نیکوکار

بانوی نیکوکار و حامی محسنین چراغ شکل‌گیری خانواده معنوی ایتام استان قم را روشن کرد.

به گزارش کودک پرس ،محبوبه حسنیان، بانوی نیکوکار و حامی ایتام و محسنین است. او برای کمک به ایتام تلاش کرده تا نیازهای مختلف کودکان را ابتدا از طریق آموزش‌های مورد نیاز، رفع کند و سپس به کودکان منتقل کند و تا حد امکان کودکان را توانمند کند. دغدغه‌های او باعث شد تا حمایت ۵۰۰ کودک در طرح محسنین را بر عهده بگیرد و تا کمی از دغدغه تحصیل و مهارت‌های آنها را بکاهد.
قرار است نخبگان و چهره‌های شناخته شده استان قم با نظارت کمیته امداد به خانواده معنوی ایتام بپیوندند.