سنجش سلامت چشم ۲۰ هزار کودک ایلامی

سرپرست اداره کل بهزیستی ایلام گفت: حدود ۲۰ هزار کودک ایلامی ۳ تا ۶ ساله سال گذشته در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند

به گزارش کودک پرس ،حسین نورعلیوند اظهارداشت :این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان سه تا ۶ سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند.

وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به تعداد ۸۹۰ نفر به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع داده شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی ایلام با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی با مشکل مواجه باشند از سوی بهزیستی مورد حمایت قرار می گیرند، یادآور شد: در این زمینه کمک هزینه عینک به ۱۲۱ نفر پرداخت شده است.

نورعلیوند یادآور شد: عارضه تنبلی چشم در صورت درمان به موقع قابل پیشگیری خواهد بود و موجب رفع مشکلات بینایی افراد در سنین بالاتر می شود.