طراحی اطلس کودکان برای شهر بندرعباس در دستور کار است

شهردار بندرعباس گفت: طرح و برنامه مدون برای رسیدن به استانداردهای لازم جهت دریافت نشان شهر دوستدار کودک از سازمان یونیسف را به کار خواهیم بست.

به گزارش کودک پرس ،مهدی نوبانی در جلسه بررسی و تدوین اطلس کودکان شهر بندرعباس که با حضور حجت‌السلام عبدالرضا حیدری و فریده عامری دو عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس، مدیر طرح شهر دوستدار کودک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جمعی از مدیران شهرداری حوزه‌های مرتبط با شهر دوستدار کودک برگزار شد، اظهار کرد: طرح و برنامه مدون برای رسیدن به استانداردهای لازم جهت دریافت نشان شهر دوستدار کودک از سازمان یونیسف را به کار خواهیم بست.

پژوهان، مدیر طرح شهر دوستدار کودک در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که پیش از این جلسه از فرهنگسرای کاشانی، فرهنگسرای دو راهی ایسینی، پارک و فضای اطراف برکه گرد و امکانات ورزشی و فضای سبز منطقه سه شهرداری بازدید داشت، پس از ارائه توضیحات کامل پیرامون دلایل ایجاد شهر دوستدار کودک ضرورت طراحی اطلس کودکان برای رسیدن هر چه بهتر به اهداف طرح را امری مهم قلمداد کرد.

اصغر حسینی‌پور معاون معماری و شهرسازی شهردار بندرعباس نیز پس از ارائه توضیحات کامل از عملکرد شهر دوستدار کودک بندرعباس وجود اطلس کودکان در برنامه‌ریزی شهری را برای ارائه هر چه بهتر خدمات مطلوب به کودکان در تمامی حوزه‌ها از جمله تخصیص فضاهای ورزشی، تفریحی، آموزشی و بهزیستی ضروری عنوان کرد و آن را یک پایه و الگویی برای تمام دستگاه‌های متولی برای معرفی هر چه بهتر شهر بندرعباس به کودکان دانست.

فریده عامری، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه ضمن قدردانی بابت پیگیری‌های به عمل آمده، پیشنهاد احداث اتاق مادر و کودک در پارک‌ها و احداث پارک‌ها کنار مساجد را ارائه کرد.

در جلسه امروز پیشنهاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اطلس کودکان نیز مطرح شد، همچنین پیشنهادات و ایده‌های مطرح شده توسط شرکت‌کنندگان در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات جهت انجام اقدامات اجرایی و طراحی اطلس کودکان شهر بندرعباس مورد تأیید حاضرین در جلسه قرار گرفت.