پارک مادر و کودک در کدام مناطق ایجاد می‌شود؟

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با تأکید بر این موضوع که حصارکشی در پارک مادر و کودک مطرح نیست،‌ گفت: در بخشی از پارک که به بانوان و کودکان اختصاص داده شده است، از نگهبان استفاده می‌شود و او اجازه ورود آقایان را نمی‌دهد.

به گزارش کودک پرس ،مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران درباره ابهامات شکل گرفته پیرامون ایجاد پارک مادر و کودک گفت: قرار نیست،‌ تفکیک جنسیتی با حصارکشی در این پارک‌ها اعمال شود.

او با بیان اینکه ۹ بوستان‌ ویژه بانوان با دستورالعمل خاص خود در سطح شهر فعال هستند، افزود:‌ طرح مطالعاتی پنج بوستان دیگر با این ماهیت در دستور کار است که بانوان در این بوستان‌ها می‌توانند به فعالیت‌های ورزشی و تفریحی خود بپردازند اما در رابطه با بوستان مادر و کودک بحث متفاوت است.

اردبیلی گفت: فضاسازی‌های پارک مادر و کودک به منظور استفاده راحت‌تر این افراد از امکانات پارک‌ها در نظر گرفته شده است،‌ به عنوان مثال در این شرایط یک دختر تنها یا یک مادر با فرزندش می‌توانند از امکانات پارک استفاده کنند و دغدغه حضور عبور معتادها و افراد مزاحم را نداشته باشند به عبارت دیگر جدایی کامل و حصارکشی در این پارک‌ها رخ نخواهد داد.

براساس گفته مدیرکل امور بانون شهرداری تهران، بانوان در پارک مادر و کودک با پوشش عادی و حجاب حضور خواهند داشت. بنابراین پارک مادر و کودک به گونه‌ای محصور نمی‌شود که دید نداشته باشد: «‌این قسمت بوستان دارای این ویژگی است که اگر بانوان بخواهند ورزشی انجام دهند و از وسیله‌های ورزشی استفاده کنند،‌ هیچ معذوریتی نخواهند داشت،‌ چون تنها خانم‌ها و بچه‌ها از این بخش استفاده خواهند کرد.»

پارک مادر و کودک در کدام مناطق ایجاد می‌شود؟

اردبیلی تأکید کرد: این پارک‌ها در مناطقی ایجاد خواهد شد که بوستان‌های خانواده به حد کفایت وجود داشته باشد تا اگر تمام اعضای خانواده، خواهان استفاده از فضای پارک هستند،‌ دچار مشکل نشوند و در مقابل نیز اگر خانمی بخواهد به تنهایی از فضایی استفاده کند، نگرانی موضوعات مختلف را نداشته باشند و از قسمت مادر و کودک بهره ببرد.

او در رابطه با امکانات پارک مادر و کودک توضیح داد: قرار است تدارکاتی در این بخش متناسب با نیازهای مادر، کودک و بانوان دیده شود. پارک مادر و کودک به دو شکل ایجاد خواهد شد، راه اول این است که بخشی از پارک را به این موضوع اختصاص دهیم و راه دوم نیز این است که با توجه به تعداد پارک‌های منطقه، دو بوستان کنار یکدیگر انتخاب خواهند شد و یکی از بوستان‌ها به عنوان پارک مادر و کودک و دیگری با کاربری عادی به فعالیت خواهند پرداخت.

اردبیلی در پاسخ به این سئوال که «چگونه فضا برای حضور بانوان بدون حصار کشی مهیا می‌شود؟»، گفت: در بخشی از پارک که به بانوان و کودکان اختصاص داده شده است از نگهبان استفاده می‌شود. نگهبان اجازه ورود آقایان را نمی‌دهد. برخی از بانوان عنوان کرده‌اند که ورزش کردن در فضایی که محل عبور آقایان است،‌ برای آنها با آرامش همراه نیست یا اینکه نمی‌توانند با فرزندانشان از فضای سبز شهری استفاده کنند، ‌به همین دلیل این خواسته پیگیری و پارک‌ها مناسب سازی شدند. ما می‌خواهیم امکانات ورزشی بانوان در سطح پارک فراهم باشد.

نگهبان؛ ابزار اجرایی این پارک‌ها

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران تأکید کرد: امکانات ورزشی و فضاسازی برای کودکان از جمله نکات مثبت این پارک‌ها است و نباید فراموش کرد که بوستان ویژه بانوان، فرامنطقه‌ای است و دسترسی محله‌ای ندارند اما پارک مادر و کودک در بوستان‌های محله‌ای با مناسب سازی بالا فعالیت خواهند کرد. در این پارک‌ها حصارکشی و جداسازی جنسیتی مطرح نیست،‌ بلکه فضایی ایجاد می‌شود تا اگر خانمی تمایل دارد در محیط مادر و کودک یا به عبارت دیگر زنانه‌تر ورزش کند و زمان بگذراند،‌ از انتخاب کافی برخوردار باشد.

براساس گفته این مدیر شهری،‌ حضور نگهبان ابزار اجرایی این پارک‌ها هستند و  البته ممکن است بوسیله شمشادها این فضاها تعیین شوند اما دیوارکشی انجام نخواهد شد.