غربالگری بینایی ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار کودک در ۱۴۰۰

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در تبیین غربالگری اختلالات بینایی کودکان ۳ تا ۶، گفت: سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار کودک غربالگری شدند که از این تعداد ۱۹ هزار نفر تنبلی چشم داشتند.

به گزارش کودک پرس ،«فاطمه عباسی» سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در تبیین غربالگری اختلالات بینایی با هدف ارتقاء سلامت بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال، گفت: در اجرای این برنامه از الگوی سطح‌بندی خدمات در کشور استفاده می‌شود بطوری که در سطح یک کودکان گروه هدف با چارت E توسط افراد آموزش‌دیده ارزیابی می‌شوند و اگر کودکی دچار تنبلی چشم باشد در سطح دوم به اپتومتریست‌ ارجاع می‌شود و در صورت نیاز به پیگیری در سطح سوم، توسط یک چشم پزشک تحت درمان قرار می‌گیرد.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پرداخت کمک هزینه درمان توسط بهزیستی به خانواده‌هایی که در تامین هزینه‌های درمان کودک دچار مشکل هستند، تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ تاکنون ۴۸ میلیون کودک غربال بینایی شدند که از این تعداد ۳۵۰ هزار کودک تنبلی چشم داشته‌اند و تحت درمان قرار گرفتند.

وی، ادامه داد: سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار کودک غربالگری شدند که از این تعداد ۱۹ هزار نفر تنبلی چشم داشتند.

عباسی در تشریح هزینه اثربخشی پیشگیری از تنبلی چشم، افزود: سرانه یارانه و کمک هزینه دریافت خدمت توانبخشی از مراکز روزانه برای فرد کم‌بینا بطور متوسط ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، در پایان یادآور شد: در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ کودک آمبلیوپ بودند که هزینه سالانه این تعداد نفر ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که اگر صرفا هزینه توانبخشی این افراد که طی ۱۰ سال در نظر گرفته شود، رقم حدود ۴۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود که این حداقل هزینه بدون احتساب تورم سالانه سازمان برای هر فرد نابینا و کم‌بیناست. در صورتی که بودجه برنامه پیشگیری از تنبلی چشم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است؛ به این معنی که سازمان بهزیستی کشور با هزینه‌کرد ۷۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال اخیر برای این برنامه مبلغ ۴۳ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در هزینه توانبخشی صرفه‌جویی کرده است.