۹۴۹ کودک کار در طرح حمایت اجتماعی شناسایی و جذب شدند

مدیر بهزیستی شهر تهران از شناسایی و جذب ۹۴۹ کودک کار در طرح حمایت اجتماعی خبر داد.

به گزارش کودک پرس ،سعید آرام، مدیر بهزیستی تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد کودک کار و خیابان جذب و شناسایی شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۱۳۵۱ کودک در طرح حمایتی آموزشی شناسایی شده و تحت پوشش مراکر حمایتی آموزشی هستند. همچنین ۹۴۹ کودک در طرح حمایت اجتماعی شناسایی و پذیرش شده‌اند.

وی درباره اینکه چه تعداد از این کودکان وارد چرخه توانمندسازی شده‌اند، ادامه داد: از تعداد کل ۹۴۹ کودک پذیرش شده تعداد ۵۳۲ نفر از کودکان ترخیص شده است و با توجه به آدرس محل زندگی و محدوده سکونت به منظور توانمندسازی و با هدف خروج از چرخه کار به مراکز فعال در طرح حمایتی آموزشی و کلینیک‌های مددکاری معرفی شدند.

مدیر بهزیستی شهر تهران در پاسخ به این سوال که چه تعداد از کودکان کار جذب شده از اتباع بیگانه هستند، گفت: از تعداد کودکان کار جذب شده در این طرح، ۷۶۵ کودک افغانستانی و تعداد ۱۳ کودک پاکستانی هستند.

آرام خاطرنشان کرد: همچنین از تعداد ۷۷۸ کودک اتباع ۲۳۲ نفر (۳۶٪) دارای مدارک هویتی، ۱۱۳ نفر (۱۷٪) دارای پاسپورت فاقد اعتبار، ۳۵۱ نفر (۳۹.۴٪) دارای تذکره و ۸۲ نفر (۷.۶٪) فاقد مدارک هویتی هستند. این کودکان پس از مکاتبه با اداره اتباع و بررسی مدارک هویتی و اقامتی به خانواده تحویل داده شدند.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد آی کد یونیک برای کودکان کار در نظر گرفته شده است؟ تصریح کرد: در طرح حمایت اجتماعی کودکان ۲ دستگاه اسکن عنبیه در سطح شهر تهران راه‌اندازی و برای تمامی کودکان پذیرش شده در طرح (۹۴۹ کودک) اسکن عنبیه انجام شده است. همچنین برای تعداد ۹۲۹ کودک در طرح حمایتی آموزشی کودک و خانواده اسکن عنبیه انجام شده است.

مدیر بهزیستی شهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات لازم جهت نصب و راه اندازی یک دستگاه اسکن عنبیه در شهر تهران در حال انجام است. همچنین یک دستگاه اسکن عنبیه هم بصورت امانی در اختیار بهزیستی شهر ری و شمیرانات جهت اسکن عنبیه کودکان کار قرار گرفته است.