ساماندهی ۷۱ کودک‌ کار در ایلام

سرپرست اداره کل بهزیستی ایلام گفت: ۷۱ کودک کار طی سال گذشته در این استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند.

به گزارش کودک پرس ،حسین نورعلیوند افزود: این کودکان از طریق مرکز حمایتی، آموزشی کودک و خانواده (روزانه) و همچنین واحد کودکان کار و خیابان (شبانه روزی) شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۴ نفر از طریق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده (روزانه) شناسایی شده اند، ادامه داد: از مجموع این کودکان ۲۶ نفر آنها که به سن ۱۸ سال رسیدند، ترخیص شدند.

سرپرست اداره کل بهزیستی ایلام تاکید کرد: همچنین ۳۰ نفر از خانواده های این کودکان از طریق پرداخت سرمایه اولیه کار به خانواده های آنان توانمندسازی شده اند.

نورعلیوند همچنین به خدمات واحد کودکان کار و خیابان( شبانه روزی) اشاره کرد و یادآور شد: در این مرکز نیز هفت نفر پذیرش شده که از این تعداد ۶ نفر ترخیص و از حمایت های مالی و توانمندسازی بهره مند گردیدند.

وی اضافه کرد: این کودکان با سن بین پنج تا ۱۸ سال به دلایل مختلف بدسرپرستی، بی سرپرستی و فقر مالی اقدام به کار کرده یا به کار واداشته شده اند.

سرپرست اداره کل بهزیستی ایلام اضافه کرد: شناسایی این کودکان با هدف توانمندسازی خانواده های آنها و بازگشت به محیط تحصیلی، مداخلات مشاوره و مددکاری به خانواده ها برای کاهش آسیب های مورد تهدید کودکان کار، اجرای برنامه های فرهنگی، تفریحی و آموزشی برای این کودکان، حمایت مالی و ارایه مشاوره های تحصیلی، فردی و خانوادگی به این کودکان بوده است.

به گفته نورعلیوند، این کودکان پس از شناسایی زیر پوشش خدمات تخصصی مددکاری، مشاوره ای، تحصیلی، تامین معیشت، پوشاک، فعالیت های اردویی، ورزشی و فرهنگی قرار گرفته اند.

به گزارش ایرنا، اداره کل بهزیستی ایلام با حمایت بیش از ۴۰ هزار نفر در چهار حوزه اجتماعی، توانبخشی، فرهنگی و پیشگیری و مشارکت های مردمی به عموم مردم خدمت ارایه می کند.