۸۰ درصد کودکان کار اتباع خارجی اند

سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: از مجموع کودکان کار شناسایی و جذب شده ۲۸ درصد دختر و ۷۲ درصد پسر هستند.

به گزارش کودک پرس ،فاطمه ارزانیان گفت: در سال ۱۴۰۰، ۲۶۳۰ کودک کار و خیابان در سطح استان تهران شناسایی و جذب شده اند که از این تعداد ۴۵۷ کودک در مراکز نگهداری سازمان اسکان داده شدند و ۲۱۷۳ کودک نیز در مراکز روزانه از خدمات حمایتی، آموزشی و بازتوانی به منظور حذف کار کودک، برخوردار شده اند.

به گفته سرپرست معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، در تمامی موارد، با خانواده کودکان جذب شده نیز ارتباط برقرار شده و در زمینه حمایت و بازتوانی آنان اقدامات متنوعی صورت گرفته است که از این تعداد کودک شناسایی و جذب شده، بیش از ۸۰ درصد اتباع خارجی و کمتر از ۲۰ درصد آن‌ها ایرانی هستند و در اغلب موارد کودکان اتباع مدارک هویتی ندارند.